Cito en/ of IEP Training

Cito en/of IEP training

Nu is besloten dat het advies van de leerkracht leidend is kan dit een opluchting zijn voor sommige ouders. Wanneer uw kind het lastig vindt om de vragen van de Cito of IEP te beantwoorden en de leerkracht wel ziet wat het werkelijke niveau van uw kind is. Dan zal er een goed en weloverwogen advies komen. Daarmee komt uw kind op de juiste plek in het voortgezet onderwijs. Dit is erg belangrijk voor de loopbaan van uw kind, maar zeker ook voor het zelfvertrouwen en gehele welbevinden. Het is namelijk van belang dat je cognitief past in de klas waarin je zit. Dat je lesstof krijgt die uitdagend is en de leerkrachten zien wat je in je mars hebt (ook al laten onderpresteerders dit soms lastig zien). Dan pas zul je tot bloei kunnen komen.

Echter regelmatig kijken de leerkrachten sec naar de resultaten van de Cito of IEP toetsen en baseren daarop hun advies. Dan is het belangrijk dat je op de Cito of IEP toch kunt laten zien wat je kan. Daarom kan het soms verstandig zijn een cito of IEP training te doen om te kunnen laten zien wat je kunt als kind.

Er zijn een aantal specifieke groepen kinderen waarvoor de toetsen extra lastig kunnen zijn, denk aan:
-Beelddenkers
– Hoogbegaafden
-Gevoelige, faalangstige kinderen

Ook dyslextische kinderen vinden de toetsen lastig te maken, maar krijgen compensatie door de mogelijkheid om de toets op de computer te maken en extra tijd om de toets te maken.

Voor beelddenkers zijn de vragen regelmatig lastig te maken, omdat ze niet visueel zijn en ze daardoor de vraag niet voor zich kunnen zien. Of ze gebruiken de plaatjes in de toets, maar vergeten de tekst zorgvuldig te lezen. En gaan in de fout…

Voor hoogbegaafde kinderen is de vraagstelling regelmatig lastig. Een vraag is namelijk op verschillende manieren te interpreteren. De vraag die een hoogbegaafd kind dan heeft is: Wat zullen ze bedoelen met de vraag? Wat willen ze precies weten.

Opbouw van de training:

Intake
In de intake kijken we samen naar de resultaten tot nu toe. Wat gaat er al goed? Zijn er hiaten in de leerstof? Kortom waar gaan we aan werken.

Training
Om goed te kunnen ingaan op wat uw kind precies nodig heeft is de training individueel.

De training bestaat uit 6 tot 10 weken, afhankelijk van de vorderingen van uw kind. Na de 5de les evalueren we over de voortgang van uw kind.

Onderwerpen die in de training aan bod komen zijn:
– Hoe maak ik multiple choice vragen?
– Oplossen van hiaten in de leerstof. Denk hierbij aan: herhalen van de spellingsregels, Het op een juiste manier lezen van teksten, werken aan studievaardigheden (die passen bij de leerstijl van uw kind), het omgaan met verhaaltjessommen via een vast stappenplan.
Het met rust en zelfvertrouwen kunnen maken van de Cito of IEP toets. We oefenen ontspanningsoefeningen en kijken wat er bij jou gebeurt wanneer je gespannen bent.
Het oefenen van heel veel Cito of IEP vragen op ieder vakgebied.