Remedial Teaching

jamara-rekencoach-logoimages

Wat is Remedial Teaching bij De Onderwijscoach.nu?

Remedial Teaching is het geven van leerhulp aan leerlingen die extra ondersteuning kunnen gebruiken op de vakgebieden zoals deze op de basisschool aangeboden worden. Meestal is dit lezen en rekenen. De begeleiding is kortdurend waarna de leerling weer zelfstandig verder kan. De Remedial Teaching kan tot doel hebben de achterstand op te heffen. Doel kan ook zijn om te leren omgaan met het leerprobleem. Om sterke kanten in te zetten om de zwakke kanten te compenseren.

Bijzonder is dat De Onderwijscoach werkt met 7 stappen om een het leertraject succesvol te laten verlopen, het leren leren. Prettig is dat door deze manier van begeleiding de leerling leert hoe hij een leertraject aanpakt. Hoe leer ik eigenlijk? Deze manier van leren leren kan hij later inzetten op alle andere momenten wanneer hij graag iets wil leren.

De 7 Stappen om het leertraject succesvol te laten verlopen.

 1. Motivatie
  Regelmatig heeft de leerling veel vervelende leerervaringen meegemaakt waardoor het leren mede daardoor niet meer wil lukken. Belangrijk is dat de leerling weer motivatie heeft om te leren voordat we echt aan de slag gaan.

We bespreken:

 • Wat maakt dat het belangrijk voor je is om dit leerdoel te bereiken?
 • Wanneer je ervoor kiest om het leerdoel te gaan bereiken zul je merken dat er ook weleens tegenslag zal zijn. Dat het allemaal even niet wil lukken. Wil je ook doorgaan wanneer het even lastig is?

Wanneer de leerling gemotiveerd  is zal de leerling de moeilijkheden die hij tegenkomt tijdens het bereiken van zijn doel kunnen verduren en zal hij zijn best doen om goed te presteren.

-Alles wat een kind nodig heeft om te groeien is liefde en aandacht-

 1. Mindset

Wanneer een kind de juiste motivatie weer terug heeft gevonden zal ook zijn mindset positief zijn.

De leerling denkt en voelt:

 • Ik kan het!
 • Het gaat mij lukken.
 • Ik ga alles doen om mijn doel te bereiken!
 • Ik ga mijn uiterste best doen

Met een groeimindset zal een kind gefocust zijn om te leren en kan hij zijn doel gaan bereiken.

 1. Doel

Vragen die we ons hier o.a. stellen zijn:

 • Wat wil ik bereiken?
 • Hoe ga ik dit bereiken?
 • Wanneer wil ik het bereikt hebben?
 • Wat moet ik doen of laten om het doel te kunnen bereiken?

We plannen zorgvuldig ons pad naar ons doel.
Ieder kind heeft zijn eigen hulpvraag en zijn eigen leerstijl. Leerstijlen zijn denken, voelen (bewegend leren), horen (auditief), zien (beelddenken) of een combinatie daarvan. In de leerstijl(en) van de leerling gaan we aan de slag!

 1. Visualiseer
  De leerling maakt het doel concreet door de antwoorden op de doelvragen op te schrijven of te tekenen. De leerling schrijft zijn gedachten op of maakt daarvan een tekening, dit is afhankelijk van de leerstijl van de leerling. Hiermee maakt hij het voor zichzelf heel concreet wat hij wil bereiken en kan dit met anderen delen.

De Onderwijscoach maakt naar aanleiding van de opgestelde doelen een handelingsplan.

 1. Leer! 
  We gaan aan de slag met leren. We houden ons aan de planning en blijven gemotiveerd om ons doel te bereiken. We leren en gebruiken handige technieken om te leren zodat we ons leerdoel met plezier kunnen bereiken.
 2. Analyseer.

Op dit moment in het leerproces stel je jezelf de volgende vragen

 • Waar sta ik nu?
 • Waar had ik willen staan?
 • Hoe moet ik bijsturen?
 1. De koers bijstellen.

Liggen we op de juiste koers dan varen we door.

Wanneer we hebben besloten om je de koers bij te stellen. Vragen we ons zelf af. Welke andere koers gaan we varen?

 1. Doel bereikt!

We vieren dat we het doel bereikt hebben.

Gaat de leerling weer zelfstandig verder? Of is er  een ander doel dat we samen gaan bereiken? In dat geval starten we met opnieuw met het leertraject bij stap 1.

-Wie een hoge berg heeft beklommen ontdekt dat er veel meer hoge bergen zijn die kunnen worden beklommen-  Nelson Mandela