Kindercoaching en Counseling

De Onderwijscoach ondersteunt kind en ouders wanneer een kind niet lekker in zijn vel zit. Het kan lastig zijn als ouder om de juiste hulp te bieden. Juist omdat het voor jezelf ook moeilijk is om je kind niet gelukkig te zien. Het is dan prettig om je kind de mogelijkheid te geven naar Kindercoaching te gaan om te leren welke mogelijkheden het in zich heeft om met zijn problemen om te gaan.

Voorbeelden van hulpvragen kunnen zijn:

  • Het leren omgaan met een nieuwe situatie, zoals een scheiding, een verhuizing o.i.d.
  • Angstig zijn om te gaan slapen
  • Vaak verdrietig zijn
  • Moeite hebben om vriendjes te maken en/of houden
  • Geen zin meer om naar school te gaan
  • Faalangst
  • Leer mijn kind omgaan met zijn hoogbegaafdheid en- of hoogsensitiviteit

De Kindercoaching verloopt via een aantal stappen:

1.Intakegesprek met ouders

Tijdens dit gesprek kijken we naar het kind op dit moment. Wat loopt er goed en waar kan jullie kind bij gebruiken. Wat zijn de sterke en zwakke kanten van het kind? In dit gesprek gaan we samen de diepte in zodat ik een beeld krijg van waar het kind op dit moment staat. Daarna kijken we waar jullie als ouders zouden willen dat het kind over een aantal weken staat.

2. Eerste 5 coaching sessies met uw kind

De eerste sessie zijn gericht op het leren kennen van elkaar en het creëren van een veilige situatie waarin het kind zich echt gehoord en gezien voelt. We kijken naar wat het kind ervaart als het probleem en wat hij wil oplossen. Dit doen we, afhankelijk van wat uw kind leuk vindt, door middel van spel, tekenen, gezelschapsspel, knutselen, kleien etc. waarin een kind laat zien wat voor hem het probleem is. Wanneer een kind wat ouder is kunnen we meer gebruik maken van gesprek. Uw kind krijgt waar hij behoefte aan om te laten zien wat het is dat hem dwars zit.

3. (Tussen)Evaluatie met de ouders

We bespreken wat de coach tijdens de sessie heeft gezien en waar we aan hebben gewerkt. Ook kijken we hoe het op dit moment met uw kind gaat. Hebben we ons doel al bereikt? Of kiezen we ervoor er nog een aantal sessies aan vast te plakken?

4. Tweede 5 sessie met uw kind

We gaan verder met de coaching om ons doel te bereiken

5. Eindevaluatie

We kijken naar wat we bereikt hebben en welke tips ouders mee kunnen nemen om het kind verder te begeleiden  Soms is het na een tijd nodig om e.e.a op te frissen en komt een kind op een later tijdstip nog een aantal sessies.